صلیب منهول
صلیب منهول ورود مخازن
اسفند ۲۱, ۱۳۹۵
کارت بست
کارت بست
بهمن ۱۰, ۱۳۹۵

اتیکت انشعابی

اتیکت انشعابات

اتیکت انشعابات

اتیکت انشعابات

اتیکت انشعابات

نام محصول :اتیکت انشعابی

کارایی:حذف حوادث جانبی افراد

مشخصات:

ایجادامکان تشخیص دقیق محتویات داخل لاین ها به تمامی افراد استفاده کننده.

۲.پیشگیری از بروز حادثه در اثرعدم امکان تشخیص محتویات داخل لاین ها.

۳.ایجاد امکان اعلام هشدار خطر مرگ گاز های سمی دارای برچسب شب نما، ضد آب و مقاوم در برابر آفتاب

۴.سهولت نصب بر روی تمامی سایز های لوله ها با استفاده از بست پلاستیکی