منبع انبساط حمامی آلومینیومی

پایه جمع شو ترافیکی
تابلو جمع شو ترافیکی
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵
نیپل فنری
نیپل فنری هافمن
اسفند ۲۱, ۱۳۹۵

منبع انبساط حمامی آلومینیومی

منبع انبساط

منبع انبساط

نام کالا:منبع انبساط حمامی آلومینیومی

مشخصات:

منبع انبساط حمامی آلومینیومی توسط چی چست یانارسو از جنس آلومینیوم ۲ میلیمتر و با جوش آرگون ساخته شده و دارای ظرفیت تقریبی ۳۵ لیتر آب گرم میباشد در حالیکه رادیاتور های حوله ای حمام حداکثر دارای ۲ لیتر گنجایش هستند.

فروش به صورت :خرده فروشی، عمده فروشی

مدل :حمامی

حمامی :۳۵ لیتر

ضخامت ورق :۲ میلیمتر

نوع جوش :آرگون

ارتفاع :۴۰ سانت

عرض :۱۸سانت

طول :۵۰ سانت