اتیکت انشعابات
اتیکت انشعابی
بهمن ۱۰, ۱۳۹۵
اتیکت داربست
اتیکت داربست
بهمن ۱۰, ۱۳۹۵

کارت بست

کارت بست

کارت بست

کارت بست

کارت بست

 

نام محصول:کارت بست

کارایی:کاربرد درتابلو های برق، کپسول و انبارها

 مشخصات:

۱.ایجاد سیستم کنترلی دقیق و منسجم بین اعضاء گروه و تعمیرات برق

۲.امکان نصب مطمئن بر روی انواع تابلو ها و فیدر های برق

۳.پیشگیری از نصب نا درست کارت ها و یا مفقود شدن آنها

۴.اطلاع رسانی دقیق تغییرات و خطر ها